هدف از تولید نرم افزار نجمنرم‏ افزار جامع طراحی موشک (نجم) در جهت پاسخ‏گویی به نیاز متخصصان، طراحان و پژوهشگران کشور در زمینه تحلیل‏ سامانه‏ های پروازی تولید گردید. هدف از تولید این نرم ‏افزار ضمن پوشش نیازهای کنونی متخصصان، ایجاد بسترهای جدید جهت تولید کدهای آیرودینامیک، دینامیک پروازی و کنترلی و ارتعاشی بومی می‏باشد.

به منظور استفاده محققان و پژوهشگران، تولید کنندگان نجم تصمیم گرفتند تا این نرم‏ افزار به صورت رایگان در اختیار همگان قرار دهند تا ضمن بهره ‏مندی از آن، گامی ولو کوچک در زمینه اعتلای علمی کشور برداشته شود.

متذکر میشویم استفاده از این نرم افزار برای کارهای صنعتی ممنوع می باشد.


با تشکر

گروه طراحی نرم افزار نجم

صفحه دانلود نرم افزار